Novaland xin hoãn 864 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu

Novaland mới thanh toán được 9 tỷ đồng tiền lãi, xin hoãn thanh toán 864 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu do cũng chưa thu xếp đủ nguồn vốn.

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland – mã: NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Cụ thể, ngày 17/3 là ngày thanh toán đối với lô trái phiếu NVLH2123010. Tuy nhiên doanh nghiệp này chỉ mới thanh toán được 9 tỷ đồng tiền lãi trong số 44,99 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chưa thu xếp đủ nguồn vốn để thanh toán 864 tỷ đồng tiền gốc lô trái phiếu này.

Ngày 16/3, Novaland cũng vừa công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của lô phiếu mã NVLH222006 phát hành ngày 11/3/2022. Lô trái phiếu này có tổng mệnh giá là 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra hai phương án thay đổi việc thanh toán gốc lãi đối với lô trái phiếu.

Phương án 1, Novaland đưa ra giải pháp tiền gốc trái phiếu sẽ được công ty thanh toán chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn trái phiếu. Tiền lãi phát sinh trong thời gian thanh toán nợ được tính bằng mức lãi suất trái phiếu theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu. Khoản nợ sẽ được thanh toán một lần vào ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ.

Phương án 2, doanh nghiệp sẽ thanh toán bằng tài sản (sản phẩm bất động sản, quyền tài sản liên quan đến sản phẩm bất động sản) thuộc một dự án do công ty con của Novaland làm chủ đầu tư.

Theo Dân trí: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *