Mỹ phẩm KNJ chi tiền tỷ hợp tác chuyển giao công nghệ Thụy Sĩ

Mỹ Phẩm  KNJ vừa  thực hiện hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ với Công ty từ Thụy Sĩ, đây có thể coi là bước tiến đối với mỹ phẩm Việt Nam. Thuỵ Sĩ được đánh giá là một ngành khoa học, các sản phẩm mỹ phẩm của Thụy Sĩ đều trải qua quá … Continue reading Mỹ phẩm KNJ chi tiền tỷ hợp tác chuyển giao công nghệ Thụy Sĩ